دسته‌بندی نشده

تاریخچه فضای کار اشتراکی در ایران

تاریخچه فضای کار اشتراکی در ایران در ایران فضاهای کار اشتراکی در کنار شتاب‌دهنده‌ها و دیگر اعضای اکوسیستم استارتاپی در حال توسعه هستند.این فضاها معمولاً برای رشد و توسعهٔ استارتاپ‌ها شکل گرفته‌اند…
فهرست